Logo Tapices Orozco Logo Tapices Orozco

Pegamentos

Power universal: ½ Kilo, 1 Kilo y Saco de 10 Kgs.

Power universal

Metylan: ½ kilo, 1 Kilo y Saco de 25 Kgs.

Metylan